หอพักหญิง Uni - Dorm 3
หมายเลขอาคาร: 90

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::