หอพักหญิง Uni - Dorm 2
หมายเลขอาคาร: 89

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::