เทควันโด
หมายเลขอาคาร: 88

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::