อาคารโรงประปา
หมายเลขอาคาร: 84

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::