อาคารโรงเตาเผาขยะ
หมายเลขอาคาร: 83

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::