อาคารการศึกษาพิเศษ
หมายเลขอาคาร: 80

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::