อาคาร Unidorm-7
หมายเลขอาคาร: 78

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::