ห้องประชุมอินทนิล
หมายเลขอาคาร: 72

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::