ห้องประชุมนนทรี
หมายเลขอาคาร: 71

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::