อาคารนิติศาสตร์
หมายเลขอาคาร: 67

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::