หอพักชาย Uni - Dorm 2
หมายเลขอาคาร: 66

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::