อาคารภาษาและวัฒนธรรมจีน
หมายเลขอาคาร: 63

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::