อาคารศิลปะการแสดง
หมายเลขอาคาร: 61

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::