อาคารยุพราชวิทยมงคล
หมายเลขอาคาร: 60

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::

ชั้นที่ 1 ห้องประชุมเอื้องมัจฉา
----------------------------------------------------
ชั้นที่ 2
----------------------------------------------------