ห้องพักอาจารย์ดนตรี
หมายเลขอาคาร: 58

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::