อาคารแพทย์พื้นบ้าน
หมายเลขอาคาร: 56

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::