อาคารหอดูดาว
หมายเลขอาคาร: 54

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::