อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 2
หมายเลขอาคาร: 53

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::