หอพักสวัสดิการ (ครอบครัว)
หมายเลขอาคาร: 52

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::