หอพักสวัสดิการ (โสด)
หมายเลขอาคาร: 50

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::