อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
หมายเลขอาคาร: 49

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::