อาคารสปาล้านา
หมายเลขอาคาร: 47

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::