อาคารพลศึกษา
หมายเลขอาคาร: 45

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::