เกลียวเชือก
หมายเลขอาคาร: 44

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::