อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเลขอาคาร: 38

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::