วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
หมายเลขอาคาร: 36

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::