อาคารนาฏศิลป์
หมายเลขอาคาร: 34

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::