อาคารเรียนรวม 2
หมายเลขอาคาร: 33

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::