อาคารร้านค้าสหกรณ์
หมายเลขอาคาร: 32

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::