อาคารศูนย์สุขภาพ
หมายเลขอาคาร: 30

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::