อาคารสำนักงานกิจการนักศึกษา
หมายเลขอาคาร: 29

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::