อาคารโรงพยาบาลสัตว์
หมายเลขอาคาร: 28

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::