อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์
หมายเลขอาคาร: 27

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::