ศูนย์รักษาความปลอดภัย
หมายเลขอาคาร: 22

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::