อาคารกองอาคารสถานที่
หมายเลขอาคาร: 21

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::