อาคารเรียนรวม 3
หมายเลขอาคาร: 20

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::