อาคารโรงเรียนสาธิต สารภี
หมายเลขอาคาร: 13

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::