สำนักอธิการบดี 1
หมายเลขอาคาร: 8

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::

ห้องประชุมเอื้องสายหลวง