สำนักงานส่งเสริมวิชาการ
หมายเลขอาคาร: 5

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::