การขยายกำหนดการเปิดรับสมัครการเข้าประกวดนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์

  การแจ้งด่วนสาธารณภัย

  ศูนย์พันธ์ุวิศวกรรม (ฺBIOTEC) เชิญร่วมอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ จบหลักสูตร รับประกาศนียบัตร

  แจ้งย้ายสำนักงาน (ชั่วคราว) สถาบันภาษาฯ มร.ชร.

  การเสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานสายงานสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ "ราชภักสดุดี"

  การคัดเลือกรางวัลเกียรติคุณ "รากแก้วราชภัฏ" ประจำปี 2561