กสทช. รับสมัครจิตอาสา รุ่น 4 "อาสาสมัคร ปันสุข เพื่อชุมชน" สนใจสมัครบัดนี้ – 22 ต.ค. นี้

  วิทยาศาสตร์สุขภาพฯ มร.ชร.เชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม Health Bank CRRU 18 ต.ค.นี้

  สภาคณาจารย์ฯ มร.ชร.รับสมัครสมาชิกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ

  มร.ชร. เชิญร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชาอนุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

  ประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยเรื่อง "รูปแบบทุนทางวัฒนธรรมสำหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย"

  มร.ชร. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต