คนดีศรีราชภัฏ

  มร.ชร. ถวายพระพรฯ สมเด็จพระเทพฯ โชว์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

  แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

  แจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำเดือน เม.ย.2561

  สถาบันภาษาและวัฒนธรรมฯ จัดอบรมภาษาจีน หลักสูตร 12 ชั่วโมง

  ข่าวดี นศ.ที่จบ.ป.ตรี บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ ตรวจสินค้า 6 อัตรา