ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิลปกรรม มร.ชร.ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม "มุทิตาจิต" 2561      วันที่ 2018-10-11 16:18:25

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดดนตรีในสถานศึกษาประเภท "ขลุ่ย" ประจำปี 2561 รางวัลกว่า 48,500 บาท      วันที่ 2018-05-22 11:07:18

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ส่งผลงานประกวด "นวัตกรรมเพื่อคนพิการ" รางวัลกว่า 112,000 บาท      วันที่ 2018-05-21 15:16:39

มูลนิธิเอสซีจี จัดประกวด"โครงการเยาวชนคนดี รางวัลกว่า 100,000 บาท"      วันที่ 2018-05-21 11:16:57

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร "เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพประกวดถ่ายภาพ รางวัลกว่า 230,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ"      วันที่ 2018-05-21 09:45:14

คนดีศรีราชภัฏ      วันที่ 2018-04-03 15:17:29

มร.ชร. ถวายพระพรฯ สมเด็จพระเทพฯ โชว์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ      วันที่ 2018-03-30 16:42:47

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า      วันที่ 2018-03-30 15:32:58

แจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำเดือน เม.ย.2561      วันที่ 2018-03-30 15:22:39

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมฯ จัดอบรมภาษาจีน หลักสูตร 12 ชั่วโมง      วันที่ 2018-03-27 14:43:51

ข่าวดี นศ.ที่จบ.ป.ตรี บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ ตรวจสินค้า 6 อัตรา      วันที่ 2018-03-26 10:38:05

โรงพยาบาลสัตว์ มร.ชร.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี ถึง 10เม.ย.นี้      วันที่ 2018-03-26 09:42:53

แจ้งเปลี่ยน URL เว็บไซต์สถาบันภาษาและวัฒนธรรม มร.ชร.      วันที่ 2018-03-23 16:45:06

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร 7 ตำแหน่ง      วันที่ 2018-03-22 15:33:43

แจ้งเปลี่ยน URL เว็บไซต์ของวิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร.      วันที่ 2018-03-22 14:46:43

มร.ชร.รับสมัคร รปภ.      วันที่ 2018-03-20 12:00:43

บ.เอเซีย พลัสฯ เชิญชวน นศ.ประกวดจิตกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 8      วันที่ 2018-03-15 16:36:58

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากรครั้งที่ 1/2561      วันที่ 2018-03-15 15:08:03

ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมโครงการ ประกวด Chiang Rai The Boy & Girl icon 2018.      วันที่ 2018-03-15 14:17:50

บ.เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) รับสมัครงาน      วันที่ 2018-03-15 11:49:33

เชิญชวนนักศึกษา ร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ The Green Filed ชิงรางวัล 3,000 บาท      วันที่ 2018-03-12 14:18:01

มร.ชร.ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาคุณเกษม มูลจันทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ      วันที่ 2018-03-12 11:24:09

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 28      วันที่ 2018-03-02 13:41:08

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด รับสมัคร นศ.ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ฝ่ายผลิต จำนวน 250 อัตรา      วันที่ 2018-03-02 13:09:49

สน.วิชาบริหารรัฐกิจ ขอเชิญชวนร่วมงานปั่น "สิงห์แสด ใจเกินร้อย" 4 มี.ค.นี้      วันที่ 2018-03-02 10:54:36

ร.ร.สาธิต มร.ชร.ขอเชิญชวนร่วมงานคอมเสิร์ต "SATIT MUSICAL SHOW" 3 มี.ค.นี้      วันที่ 2018-02-28 16:36:21

มร.ชร.ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดา ของน.ส. ไพรสน ทัพหน้า      วันที่ 2018-02-22 15:11:44

สน.นวัตกรรม เชิญร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานสนับสนุนบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพ "คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้"      วันที่ 2018-02-15 15:57:50

บ.บุญรอดบริวเวอรี่ จก.เปิดรับ นศ.ร่วมโครงการ "Singha University Entrepreneur"      วันที่ 2018-02-12 16:35:09

จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนสถานศึกษาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ "ด้านดนตรีไทย"      วันที่ 2018-02-05 11:13:57

ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดา คุณพิศิษฐ์ บรรดิ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ      วันที่ 2018-01-31 11:41:41

ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดา ผศ.กลชาญ อนันตสมบูรณ์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ      วันที่ 2018-01-29 15:03:37

ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดา คุณสมเกียรติ ผลพิสิษฐ์ กรรมการสภาฯ      วันที่ 2018-01-29 09:49:18

มร.ชร. เชิญชวนลงคะแนนเลือกตั้ง นายกสโมสรบุคลากร      วันที่ 2018-01-25 10:28:49

มร.ชร. แจ้งรับผลตรวจสุขภาพประจำปี 2560      วันที่ 2018-01-25 09:20:47

มร.ชร.ยังจวกยับ สกอ.แฉมาตรฐานการศึกษา มร.ชร. ตก นสพ.แนวหน้า ประจำวันที่ 23 มกราคม 2561ปักษ์บ่าย      วันที่ 2018-01-24 09:42:03

การขยายกำหนดการเปิดรับสมัครการเข้าประกวดนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์      วันที่ 2018-01-19 16:39:25

การแจ้งด่วนสาธารณภัย      วันที่ 2018-01-19 15:52:36

ศูนย์พันธ์ุวิศวกรรม (ฺBIOTEC) เชิญร่วมอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ จบหลักสูตร รับประกาศนียบัตร      วันที่ 2018-01-18 16:18:51

แจ้งย้ายสำนักงาน (ชั่วคราว) สถาบันภาษาฯ มร.ชร.      วันที่ 2018-01-18 15:17:03

การเสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานสายงานสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ "ราชภักสดุดี"      วันที่ 2018-01-18 15:07:03

การคัดเลือกรางวัลเกียรติคุณ "รากแก้วราชภัฏ" ประจำปี 2561      วันที่ 2018-01-17 16:43:08

มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดา อ.ว่าที่ร้อยตรีพิทยา มณีรัตน์      วันที่ 2018-01-17 11:14:59

แจ้งรายชื่อผู้รับแว่นตา "โครงการมอบสายตาเป็นของขวัญให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาใน จ.เชียงราย"      วันที่ 2018-01-11 15:27:18

สถาบันภาษาฯ มร.ชร. เชิญร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 13-14 ม.ค.นี้      วันที่ 2018-01-11 10:51:28

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เชิญเข้าร่วม โครงการหนึ่งล้านกล้าความคิดตอบแทนคุณแผ่นดิน      วันที่ 2018-01-11 10:37:44

เหล่ากาดชาด จ.เชียงราย ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า หรือสิ่งของมือสอง      วันที่ 2018-01-10 16:50:27

มร.ชร. รับสมัครนักกีฬาอาจารย์ - บุคลากร      วันที่ 2018-01-10 16:49:52

แมนพาวเวอร์ รับสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา      วันที่ 2018-01-10 16:39:00

มร.ชร.ส่งความสุข-มอบของขวัญ นศ. งาน“วันพร”ปี’61      วันที่ 2018-01-10 09:52:55

สถาบันภาษาฯ เปิด-ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP (Institutional Testing Program)      วันที่ 2017-12-27 10:27:03

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มร.ชร.ขอเชิญชวนร่วมการประชุม ส่งผลงานวิชาการ และร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ      วันที่ 2017-12-26 15:20:02

มร.ชร.เชิญร่วมฉลองปีใหม่ 61 เพลิดเพลินกับการแสดง อิ่มอร่อยอาหารเลิศรส ลุ้นรับรางวัล      วันที่ 2017-12-26 15:18:03

การขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จ      วันที่ 2017-12-26 11:31:26

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายอาเซียน เพื่อประโยชน์ในงานนิติบัญญัติ      วันที่ 2017-12-20 14:17:58

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดา อ.สมบัติ บุญคำเยือง      วันที่ 2017-12-12 09:57:39

ข่าวดี การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิต เพื่อใช้ในการค้นคว้า ประจำปี 2560      วันที่ 2017-12-08 16:30:18

ม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ      วันที่ 2017-12-08 16:11:29

สน.วิทยบริการฯ มร.ชร. จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย แชะ & แชร์ มุมโปรด      วันที่ 2017-12-07 15:53:10

สน.วิทยบริการฯ มร.ชร. มอบรางวัลกิจกรรม Book Review (สุดยอดนักแนะนำหนังสือ)      วันที่ 2017-12-07 15:40:07

สน.วิทยบริการฯ มร.ชร.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่ดิจิทัลด้วย Microsoft Office 365”      วันที่ 2017-12-07 15:24:44

ขอเชิญ ชมงานแสดงคอนเสิร์ตสานสัมพันธ์ไทย-จีน "China-Thailand&Cultural Bonding Friendship Concert 20107"      วันที่ 2017-12-06 11:39:51

มูลนิธิกระจกเงา เชียงราย เชิญชมดนตรีการกุศล      วันที่ 2017-12-06 10:03:01

มร.ชร. เชิญผู้รู้แนะ โจทย์วิจัยด้านการท่องเที่ยว ยุค 4.0      วันที่ 2017-11-17 14:48:17

ขอเชิญชวนสมัครเข้าปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 ก.ค.2560      วันที่ 2017-11-14 16:37:37

รร.เวียงอินทร์ฯรับพนักงาน สนใจสมัครด่วน      วันที่ 2017-11-09 16:06:24

รับบัตร นศ. 15-17 พ.ย. ธ.กรุงศรี      วันที่ 2017-11-08 10:05:22

ของใครหายมารับด่วน      วันที่ 2017-11-08 09:25:25

มร.ชร. จับมือ สสวทท. จัดเสวนา การผลิตอาหารโปรตีน จากพืช - สัตว์ รองรับการขาดแคลนของประเทศ      วันที่ 2017-11-07 14:09:35

ร.ร.ท. 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง      วันที่ 2017-11-06 16:46:36

ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศสัญจร      วันที่ 2017-11-06 10:43:15

สหกรณ์ครูเชียงราย เชิญสมาชิกหน่วย มร.ชร.ประชุมวันพรุ่งนี้ 2 พ.ย. 60      วันที่ 2017-11-01 15:49:04

ประชาสัมพันธ์ สั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร      วันที่ 2017-10-31 15:51:09

ประกวดภาพการ์ตูน “การขับขี่ฯปลอดภัย 2560” ชิงเงินแสน      วันที่ 2017-10-27 13:56:30

มร.ชร.เชิญร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา      วันที่ 2017-10-24 11:23:17

กสทช. รับสมัครจิตอาสา รุ่น 4 "อาสาสมัคร ปันสุข เพื่อชุมชน" สนใจสมัครบัดนี้ – 22 ต.ค. นี้      วันที่ 2017-10-18 10:27:39

วิทยาศาสตร์สุขภาพฯ มร.ชร.เชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม Health Bank CRRU 18 ต.ค.นี้      วันที่ 2017-10-16 11:57:40

สภาคณาจารย์ฯ มร.ชร.รับสมัครสมาชิกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ      วันที่ 2017-10-14 15:41:00

มร.ชร. เชิญร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชาอนุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี      วันที่ 2017-10-14 08:42:04

ประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยเรื่อง "รูปแบบทุนทางวัฒนธรรมสำหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย"      วันที่ 2017-10-05 13:14:28

มร.ชร. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต      วันที่ 2017-10-05 12:59:03

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ทำ “กิจกรรมบูรณาการ องค์ความรู้จากการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการแก่สังคม”      วันที่ 2017-10-05 12:17:37

หจก.นครพิงค์ ออโตเมชั่นฯ เชียงราย รับนักศึกษาฝึกงาน-ทำงาน      วันที่ 2017-09-28 15:27:47

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด รับสมัคร นศ.ฝึกงาน      วันที่ 2017-09-28 15:26:42

นร.สาธิต มร.ชร.ร่วมแข่งขัน งานศิลปะหัตกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560      วันที่ 2017-09-26 10:28:35

มร.ชร.ร่วมแสดงความยินดีสถาปนา มฟล.      วันที่ 2017-09-26 10:19:52

นิติศาสตร์ มร.ชร.จัดกิจกรรมแข่งขันการแถลงการณ์ปิดคดี “วันรพีวิชาการ”      วันที่ 2017-09-25 15:51:01

สำนักวิชานิติศาสตร์ จัดบรรยาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560      วันที่ 2017-09-15 10:06:48

มารดา น.ส.สุดารัตน์ สมปาน เสียชีวิต มร.ชร. เจ้าภาพเสาร์ 16 ก.ย. นี้      วันที่ 2017-09-14 15:55:44

ยูลินิเวอร์ฯ MOU วจ.จับมือพัฒนาร้านโซห่วย      วันที่ 2017-09-14 15:46:47

นศ.มร.ชร.รับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์      วันที่ 2017-09-14 14:21:01

คณะเทคโนอุตฯ มร.ชร.รับน้องสร้างสรรค์ “จิตอาสา พาตลาดสดใส”      วันที่ 2017-09-14 14:13:44

โลจิสติกส์ฯ มร.ชร.คิด “ไฟจราจร” ชนะระดับชาติ! ทิ้งคู่แข่ง 57 ทีม ทวปท.      วันที่ 2017-09-14 13:57:39

สน.นวัตกรรมฯ มร.ชร.สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ      วันที่ 2017-09-11 13:06:40

มูลนิธิเอดส์เชิญชวนส่งคลิป “อีกนิดพิชิตเอดส์” ชิงโล่พระราชทานพพร้อมเงินแสน      วันที่ 2017-09-05 09:49:41

มรภ.นครสวรรค์รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง      วันที่ 2017-09-05 09:47:05

เชียงรายสินธานีเชิญประกวดโลโก้-มาสคอตฉลองครบรอบ 65 ปีชิงเงินหมื่น      วันที่ 2017-09-05 09:45:57

สถาบันภาษา มร.ชร. MOU ยกระดับศูนย์สอบมาตรฐาน TOEFT ITP      วันที่ 2017-09-04 10:12:13

สถาบันเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม มร.ชร. ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก “ไต้หวัน”      วันที่ 2017-08-31 11:42:05

ผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ อ.ดร.ซิมมี่ อุปรา แห่งโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร.      วันที่ 2017-08-31 11:33:58

มร.ชร.ร่วมพิธีเปิดโครงการ“เสริมสร้างยั่งยืนในการพัฒนาเมืองในอนาคต : นครเชียงรายแห่งความสุข”      วันที่ 2017-08-31 11:05:22

พสกนิกรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์"      วันที่ 2017-08-31 10:56:58

มร.ชร. ส่ง 3 อ.สู่จีนแลกเปลี่ยนสอนภาษาไทย      วันที่ 2017-08-30 12:18:43

มร.ชร. MOU ร.ร. ในเชียงรายหนุนกีฬาสู่ทีมชาติ      วันที่ 2017-08-29 15:02:26

สาธิต มร.ชร.เจ้าภาพ “CRRU Youth League”      วันที่ 2017-08-29 14:55:31

ธนาคารสุขภาพ      วันที่ 2017-08-29 14:54:00

มร.ชร. จัดประกวด “crru ไมค์ทองล่าฝัน”      วันที่ 2017-08-29 14:45:46

มร.ชร.ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเมืองในอนาคต:นครเชียงรายนครแห่งความสุข      วันที่ 2017-08-25 11:09:59

ร้าน ไอที ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน      วันที่ 2017-08-25 09:36:22

อ.โชคชัย ขอบคุณผู้ร่วมทำบุญงานศพบิดา      วันที่ 2017-08-25 09:24:46

ศูนย์ศิลปะฯมร.ชร. ตรา 3 ดอกเตอร์+1      วันที่ 2017-08-23 16:48:09

“ใต้หวัน” ดูงาน “แล็บ” สถาบันพัฒนาฯ มร.ชร.      วันที่ 2017-08-23 16:43:19

นศ.มร.ชร. “น้อมจิตอาสา” ประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ล้นหลาม      วันที่ 2017-08-23 16:34:19

เชิญชม “กาแฟต้นแรกที่พ่อให้” พระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ผลิกชีวิตป่าฝิ่น เป็นกาแฟพืชเศรษฐกิจเชียงราย ในงาน “เชียงราย coffee - tea & green food festival 2017”      วันที่ 2017-08-23 16:33:28

บ. ดวงตะวันโฮเท็ล จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน      วันที่ 2017-08-23 16:31:04

Mcot ฉลอง 15 ปีเชิญชวน นศ.ประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์ชิงเงินแสน      วันที่ 2017-08-23 16:30:12

กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประกวด Moscot คุณธรรม ชิงเงินแสน      วันที่ 2017-08-23 16:27:49

อธิการบดีร่วม “นครเชียงรายฯแห่งความสุข”      วันที่ 2017-08-23 16:26:48

ประกาศแจ้ง "การรับตำราเรียนวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาปี 60 ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) และภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ )      วันที่ 2017-08-21 14:05:59

สน.นวัตกรรม มร.ชร.ขับเคลื่อนงานการบรูณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน CRRU-WIL      วันที่ 2017-08-20 15:20:37

3 คณะดัง มร.ชร. เดินด้านแนะแนวการศึกษา เตรียมพร้อมสู่ ปี 2561      วันที่ 2017-08-20 15:04:39

หนึ่งใจ ติวให้น้อง ที่ ม.ราชภัฏเชียงราย      วันที่ 2017-08-17 09:43:56

สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย มร.ชร. สัมมนาวิชาการระดับชาติ “สังคมผู้สูงวัย ประเทศไทย 4.0”      วันที่ 2017-08-17 09:20:00

นิติศาสตร์ มร.ชร. ร่วมงานวันรพี ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณบิดากฏหมายไทย      วันที่ 2017-08-16 09:07:51

มร.ชร. รวมจิตอาสาร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง ร. 9      วันที่ 2017-08-16 09:01:16

มร.ชร. น้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9      วันที่ 2017-08-15 16:39:03

อธิการบดี มร.ชร.พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2560 เผยแพร่ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT วันที่ 7 สิงหาคม 2560      วันที่ 2017-08-09 11:24:28

ผศ.ดร.คมสัน ขอบคุณผู้ร่วมทำบุญงานศพบิดา      วันที่ 2017-08-08 17:22:30

ชมรมผู้เกษียณอายุฯ ม.ราชภัฏเชียงราย เชิญร่วมวางหรีด-สวดพระอภิธรรม อ.บัณฑิต ศิรินภาดล      วันที่ 2017-08-08 17:00:14

ขอบคุณจากใจคุณพ่อ คุณแม่ อ.ธัญญลักษณ์ ไชยวงค์      วันที่ 2017-08-08 09:44:51

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนครและพื้นที่ภาคอีสาน      วันที่ 2017-08-03 19:42:54

กองบริหารงานบุคคลอบรมสร้างจริยธรรม พัฒนาบุคลากร ให้ทำดี มีความสุข      วันที่ 2017-08-03 10:20:18

ศูนย์บริการ นศ.พิการ มร.ชร. เลือก “อาชาบำบัด”เสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก      วันที่ 2017-08-01 14:11:10

อาจารย์ธัญญาลักษณ์ ไชยวงค์ เสียชีวิต มร.ชร.เป็นเจ้าภาพ วันที่ 1 สิงหาคม นี้      วันที่ 2017-07-30 14:33:43

มร.ชร.ค้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ สร้างบรรจุภัณฑ์ “ชาเก๊กฮวย โกอินเตอร์”      วันที่ 2017-07-26 16:19:20

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มร.ชร. สร้างทักษะการศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์      วันที่ 2017-07-26 16:04:42

คณะเทคโนโลยีอุตฯ และสำนักวิชานิติศาสตร์ เดินหน้า กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมสนองนโยบายรัฐ      วันที่ 2017-07-26 15:59:22

มร.ชร. ขอเชิญชวนร่วมรับฟังธรรมบรรยาย โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต      วันที่ 2017-07-26 10:50:16

ทูบีนัมเบอร์วัน ม.ราชภัฏเชียงราย ผลงานเด่นในรอบ 15 ปี รางวัลมาตรฐานระดับยอดเพชร ปีที่ 1 ระดับประเทศ นสพ.ภาคเหนือ เดือน มิถุนายน 2560      วันที่ 2017-07-25 16:54:42

ประชารัฐรวมใจร่วมปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ รอบหนองบัวหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นสพ.อินไซด์เดอร์ เดือน มิถุนายน 2560      วันที่ 2017-07-25 16:52:13

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล นสพ.ฟ้าหลวงเชียงราย เดือน มิถุนายน 2560      วันที่ 2017-07-25 16:50:28

8 มหาวิยาลัยภาคเหนือชวนทุกคนเลิกเหล้า-บุหรี่ นสพ.ฟ้าหลวงเชียงราย เดือน มิถุนายน 2560      วันที่ 2017-07-25 16:48:58

ทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. พร้อมสู่มาตรฐานระดับ "ยอดเพชร" ปีที่ 1 นสพ.เป็นข่าว เเดือน มิถุนายน 2560      วันที่ 2017-07-25 16:46:18

ชมรม นสพ.ท้องถิ่นเชียงราย ร่วมวางพวงหรีดเคารพ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดี มร.ชร. นสพ.เป็นข่าว เดือน มิถุนายน 2560      วันที่ 2017-07-25 16:43:08

นศ.-จนท.มร.ชร.คว้ารางวัลประกวดด้านการท่องเที่ยวฯ ของ อพท. นสพ.เป็นข่าว เดือน เมษายน 2560      วันที่ 2017-07-25 16:40:04

มร.ชร.จัดพิธีโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "อธิการบดี" นสพ.เป็นข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2560      วันที่ 2017-07-25 16:32:47

มร.ชร.ลงนาม MOU สร้างผู้ประกอบการใหม่สู่ต่างประเทศ      วันที่ 2017-07-17 15:04:37

ทีมนักวิจัย มร.ชร.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค      วันที่ 2017-07-11 13:56:24

นศ.จีน มร.ชร. เรียนรู้ภาษาและการปรับภูมิทัศน์ออกแบบจัดสวน      วันที่ 2017-07-11 11:05:45

กองพัฒนานักศึกษา ออกค่าย “พี่สอนน้อง”      วันที่ 2017-06-29 10:34:42

มร.ชร.ส่งเสริมปลูกเก๊กฮวย-กล้วยหอมฯ – เลี้ยงสัตว์      วันที่ 2017-06-03 15:00:19

สำนัก ISO มร.ชร. รุกหน้าให้ความรู้ ความปลอดภัยทางอาหาร สู่ชุมชน      วันที่ 2017-06-03 14:58:31

มร.ชร.ทำลายเครื่องปรับอากาศเก่าเน้นอนุรักษ์พลังงาน      วันที่ 2017-06-03 14:56:34

ทูบีฯ 1 ใน 10 นศ. มร.ชร. ตัวแทนเยือนจีน      วันที่ 2017-06-03 14:55:19

มร.ชร.ปลูก “ชมพูพันธุ์ทิพย์-ซากุระ” 200 ต้นรอบหนองบัว      วันที่ 2017-06-03 14:53:37

องค์การบริหาร นศ.ร่วมใจปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์      วันที่ 2017-06-03 14:51:50

ทีมขานนาม มร.ชร.ยอดเยี่ยม รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ“การอ่านดีเด่น น้ำเสียงชัดเจน อักขระถูกต้อง ไม่ทำให้ง่วงนอน”      วันที่ 2017-06-03 14:50:18

มร.ชร.หารือเจ้าคณะภาค 6 วัดพระแก้ว ส่งทูตสอนวิชาภาษาไทย "บาลี"      วันที่ 2017-06-03 14:48:55

คณะเทคโนโลยีอุตฯ เพิ่มศักดิ์ภาพด้วยโปรแกรม MATLAB      วันที่ 2017-06-03 14:46:39

โปรแกรมวิชานวัตกรรมการออกแบบ จัดแฟชั่นโชวร์      วันที่ 2017-06-03 14:44:58

นิทรรศการนักศึกษา เทคโนโลยีไฟฟ้า พัฒนานวัตกรรม      วันที่ 2017-06-03 14:42:28

ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (มร.ชร.) ลงพื้นที่ปลูกดอกเก๊กฮวย ทำแปลงสาธิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์      วันที่ 2017-06-03 14:40:40

ประชุมระดมสมองจาก 2 สภา และ 1 คณะกรรมการ      วันที่ 2017-06-03 14:38:34

บิดา อาจารย์ ดร.วลีพรรณ รกิติกุล เสียชีวิต มร.ชร. ฝั่งศพ 31 พ.ค. นี้      วันที่ 2017-05-31 08:47:46

มร.ชร.จับมือเอกชนโชว์สุดยอดนวัตกรรม ไอลอนแมน”      วันที่ 2017-05-18 14:38:02

มร.ชร. เปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นตัวแทนสภาคณาจารย์ประจำ      วันที่ 2017-05-18 09:39:54

มร.ชร. จัดอบรม 5 ภาษาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สู่ “ประชาคมอาเซียน”      วันที่ 2017-05-18 09:38:47

มร.ชร.ส่งชิง 6 ชนิดกีฬาบุคลากร มรภ.เหนือ ครั้งที่ 8 “พิงคนครเกมส์”      วันที่ 2017-05-18 09:37:20

สโมสรนักศึกษา คณะวิทย์ฯ มร.ชร. จับมือ ท.ตำบลบ้านดู่ “คิดดี ทำดี ป้องกันไฟป่า”      วันที่ 2017-05-09 12:06:02

ผช.ทูต USAเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 ประเทศ      วันที่ 2017-05-09 12:05:11

มนุษย์ฯ มร.ชร. จัดอบรมเพิ่มทักษา “ภาษาจีน”ให้พนักงงาน 7-11 ในการสื่อสาร      วันที่ 2017-05-09 12:04:11

4 พาณิชย์เหนือจับมือนักธุรกิจใน-ต่างประเทศแสดงสินค้ากลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง-อาเซียน      วันที่ 2017-05-09 12:03:10

บ้านปางลาวเชียงราย จัด“กินข้าวแลง แต่งเมือง” อนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สู่ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน      วันที่ 2017-05-09 12:01:55

อธิการบดีแต่งตั้ง 2 รองคณบขดีท่องเที่ยว      วันที่ 2017-05-09 12:00:56

เชิญชวนประกวด ขบวนแห่ “ปี๋ใหม่เมืองมร.ชร.”      วันที่ 2017-05-09 12:00:04

มร.ชร.ระดมสมอง 14 คณะใช้ EDOเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ จนท.- นศ.สู่อาเซียน      วันที่ 2017-05-09 11:58:11

มร.ชร.ทำพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน “บรรพชา-อุปสมบท” ส่งเสริมพุทธศาสนา      วันที่ 2017-05-09 11:57:03

ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง รับโปรดเกล้าฯ “อธิการบดี” มร.ชร.ใหม่      วันที่ 2017-05-09 11:55:01

บัณฑิตฯ มร.ชร. เชิญ สกอ.แนะพัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม      วันที่ 2017-05-09 11:52:57

กองมาตรฐาน มร.ชร. จัดอบรม SAR      วันที่ 2017-05-09 11:51:47

มร.ชร.อบรมเขียนคู่มือ สู่ตำแหน่งชำนาญการ      วันที่ 2017-05-09 11:51:00

ปธ.ส่งเสริมฯ มร.ชร. ย้ำพร้อมส่งเสริมพุทธศาสนา      วันที่ 2017-05-09 11:50:06

มร.ชร. รับสมัครนักกีฬาบุคลากร      วันที่ 2017-05-09 11:48:52

มร.ชร.เชิญร่วมพิธีมอบรางวัลตีพิมพ์บทความวิจัย      วันที่ 2017-05-09 11:47:54

นิติศาสตร์ มร.ชร. เชิญ ผู้พิพากษาศาลสุโขทัย ให้ความรู้ระบบไต่สวนคดีการทุจริต      วันที่ 2017-05-09 11:47:15

มร.ชร.เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ จนท.ร่วมพิธีรับโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “อธิการบดี”      วันที่ 2017-05-09 11:45:48

มร.ชร. จัดป๋าเวณี“ปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย”7 เมษายน นี้      วันที่ 2017-05-09 11:44:15

มร.ชร.ชวนศาสนิกชน “บรรพชา-อุปสมบท” ส่งเสริมพุทธศาสนา      วันที่ 2017-05-09 11:42:02

มร.ชร. เชิญนายกสภาทนายความบรรยายพิเศษเรื่อง “พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมายพระเจ้าอยู่หัว ร.9”      วันที่ 2017-05-09 11:40:13

คณะวิทย์ฯ มร.ชร. จัดประชุมเสนอผลงานวิจัย นศ. ครั้งที่ 2      วันที่ 2017-05-09 11:39:29

สำนักวิชาบัญชี มร.ชร. รับบริการยื่นภาษีเงินได้ 2559      วันที่ 2017-05-09 11:38:48

มร.ชร.เชิญวิทยากรจากกองทัพบกพัฒนาการเรียนการสอน-วิจัย      วันที่ 2017-05-09 11:38:09

มร.ชร. ปิดปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ      วันที่ 2017-05-09 11:36:53

สถาบันวิจัยฯ มร.ชร. อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่นานาชาติ      วันที่ 2017-05-09 11:36:08

มร.ชร.เชิญผู้บริหาร บุคลากรร่วม MOU “ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน”      วันที่ 2017-05-09 11:35:29

เชียงรายโชว์แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม การประชุมใหญ่ไลออนส์สากล      วันที่ 2017-05-09 11:34:18

บริษัทสยามเอนดูแล่จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก      วันที่ 2017-05-09 11:33:12

มร.ชร.เชิญชวนบุคลากร “ประหยัดน้ำ” ช่วยชาติ      วันที่ 2017-05-09 11:32:08

มร.ชร.เชิญผู้ทรงร่วมเสวนา“บริหารงานอย่างไรให้ลูกน้องมีความสุข”      วันที่ 2017-05-09 11:30:43

แจ้งกระแสไฟฟ้าดับ 11 มี.ค.60      วันที่ 2017-05-09 11:29:43

มร.ชร. เปิดรับสมัครคณบดีสำนักวิชาท่องเที่ยวบัดนี้- 3 มี.ค. นี้      วันที่ 2017-05-09 11:29:02

อธิการบดี มร.ชร.ขอบคุณผู้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายแด่ ร.9      วันที่ 2017-05-09 11:26:51

มร.ชร. จับมือโตโยต้าสนองงานพระราชดำริ สร้างนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ จดลิขสิทธิ์      วันที่ 2017-05-09 11:24:53

ม.ราชภัฏเชียงรายรับตรง ปี 2560บัดนี้ – 30เม.ย. 60      วันที่ 2017-05-09 11:23:10

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร. กับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2559      วันที่ 2017-05-09 11:21:38

เผย 4 ผู้สมัครสภาคณาจารย์ประจำมร.ชร. เลือกตั้ง 27 ก.พ.นี้      วันที่ 2017-05-09 11:15:15

ธ.ก.ส.เชิญชวนประกวด “ใช้ดิจิตอลอย่างไรให้ปลอดภัย" ชิงเงินหมื่น      วันที่ 2017-05-09 11:14:06

เชิญชวนประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศชิงโล่พระราชทาน- เงินรางวัล 1 ล้าน      วันที่ 2017-05-09 11:13:29

หางานอ่านตรงนี้      วันที่ 2017-05-09 11:12:46

มร.ชร.อบรมเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง      วันที่ 2017-05-09 11:11:44

ชมรมฟุตบอล มร.ชร. เชิญชม เชียร์ฟุตบอลจตุรมิตร ลีก      วันที่ 2017-05-09 11:10:18

มร.ชร. จับมือปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมสร้างเกษตรกรเข้มแข็งและยั่งยืนยุคโลกาภิวัตน์ 4.0      วันที่ 2017-05-09 11:07:31

ภาษาและวัฒนธรรมไทย มนุษยศาสตร์ มร.ชร. จัดค่ายพัฒนาทักษะวรรณกรรมวรรณคดี      วันที่ 2017-05-09 11:06:21

มร.ชร.เชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บรรพชาอุปสมบท 27 รูปถวายพระราชกุศล ร.9      วันที่ 2017-05-09 11:05:38

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. จัดงาน“วัฒนธรรมอาหารชนเผ่าเพื่อสุขภาพ” ครั้งที่ 3      วันที่ 2017-05-09 11:03:03

เชิญชวนส่งผลงานรับรางวัล “คุณธรรม 9 ประการ”      วันที่ 2017-05-09 11:01:21

เผาขยะระวังโดนปรับและติดคุก      วันที่ 2017-05-09 11:00:43

มร.ชร. จะจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านบัญชี–ภาษีอากร      วันที่ 2017-05-09 10:59:55

มร.ชร.บรรพชาอุปสมบท 27 รูปถวายเป็นพระราชกุศล ร.9      วันที่ 2017-05-09 10:59:13

มร.ชร.จัดเวทีเครือข่าย “สุขภาวะ Happy Workplace Dinner Talk”      วันที่ 2017-05-09 10:58:05

สำนักวิทยบริการฯ มร.ชร. เชิญชวนสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฟรี      วันที่ 2017-05-09 10:57:10

นวตกรรม มร.ชร. จับมือโตโยต้าอบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ชิงรางวัล จดลิขสิทธิ์      วันที่ 2017-05-09 10:56:23

มร.ชร. มอบรางวัล “ราชภัฏสดุดี” 2560      วันที่ 2017-05-09 10:53:51

ขอแสดงความยิน      วันที่ 2017-05-09 10:51:05

สนง. สกสค. เชียงรายเปิดให้บริการสมาชิกทุกวัน เวลาราชการ      วันที่ 2017-05-09 10:49:06

บริหารรัฐกิจ มร.ชร. เผย 2 นักศึกษาอุปสมบทถวายร.9      วันที่ 2017-05-09 10:48:19

วัฒนธรรมจังหวัดเชิญชวนส่งคลิปVDO“ตามรอยเท้าพ่อ” เข้าประกวดชิงเงินรางวัล      วันที่ 2017-05-09 10:47:20

กกท.ชร.อบรมผู้สอน-ตัดสินแฮนด์บอลเตรียมตัวเจ้าภาพ “เชียงบรายเกมส์”      วันที่ 2017-05-09 10:46:32

สำนักวิทย์สุขภาพ จัดประชุม      วันที่ 2017-05-09 10:44:56

มร.ชร. เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ร.9      วันที่ 2017-05-09 10:44:00

บัญชีจัดอบรบ“จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการเงิน”      วันที่ 2017-05-09 10:41:07

ทีม CRRU FC มร.ชร. พบทีมศิษย์เก่า ฉลอง 14 กุมภา “วันราชภัฏ” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9      วันที่ 2017-05-09 10:40:01

พัฒนาสังคมร่วมวิชาการ “ซีดีเอส”เพชรบุรี      วันที่ 2017-05-09 10:38:54

มร.ชร.โอ๋น้องบัณฑิตศึกษาจัด “กีฬามหาสนุก”      วันที่ 2017-05-09 10:37:35

มร.ชร.เปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นตัวแทนสภาคณาจารย์ประจำ      วันที่ 2017-05-09 10:36:30

มร.ชร. ร่วมออกบูธเปิดให้ชม ชิมการแสดง อาหาร งาน พีบี เกษตรแฟร์ครั้งที่ 2      วันที่ 2017-05-09 10:35:13

มร.ชร. เชิญร่วมงาน ครุศาสตร์วิจัยวิทยาศาสตร์: สู่ศตวรรษที่ 21”      วันที่ 2017-05-09 10:33:29

มร.ชร.เปิดสอบภาษาอังกฤษสู่ตลาดแรงงานอาเซียน 4 มี.ค.นี้      วันที่ 2017-05-09 10:25:01

สถาบันขงจื่อเชื่อมั่นคุณภาพ จัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับทักษะภาษาจีนกลางที่ มร.ชร.      วันที่ 2017-05-09 10:23:35

มร.ชร. จัดงาน “วันราชภัฏ” 2560 ด้วยพระบารมีจึงมีรากแก้วของแผ่นดิน      วันที่ 2017-05-09 10:17:02

มร.ชร.เปิดรับตรง ปีการศึกษา 2560 รวม 51 สาขาวิชาถึงวันที่ 30 เมษายนนี้      วันที่ 2017-05-09 10:12:42

สาธิต มร.ชร.เชิญร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล “CRRU Youth League”      วันที่ 2017-05-09 10:09:22

มร.ชร. จับมือ 3 ม.ดังใน –นอกประเทศ สัมมนาวิชาการวิจัย      วันที่ 2017-05-09 10:08:34

ส.วิจัย ม.ราชภัฏเชียงรายจัด สตาร์ทอัพไทยแลนด์ 4.0 โชว์งานวิจัย-ประยุกต์-พัฒนา      วันที่ 2017-05-09 10:06:54

มร.ชร. ต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มรภ.รำไพพรรณี      วันที่ 2017-05-09 10:05:22

เปิดตัวทีมตัวผู้บริหารชุดใหม่ มร.ชร.ศตวรรษ21      วันที่ 2017-05-09 10:02:54

ม.เชียงราย ร่วมกับ มรภ. 38 ทั่วประเทศ จัดบรรพชาอุปสมบท 999 รูปถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ร.9      วันที่ 2017-05-09 10:01:18

เผย อ.-จนท.-นศ. มรภ.เชียงราย ร่วม บรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ร.9      วันที่ 2017-05-09 09:58:37

 

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbua@crru.ac.th