ข่าวประชาสัมพันธ์

  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดดนตรีในสถานศึกษาประเภท "ขลุ่ย" ประจำปี 2561 รางวัลกว่า 48,500 บาท

  เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ส่งผลงานประกวด "นวัตกรรมเพื่อคนพิการ" รางวัลกว่า 112,000 บาท

  มูลนิธิเอสซีจี จัดประกวด"โครงการเยาวชนคนดี รางวัลกว่า 100,000 บาท"

  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร "เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพประกวดถ่ายภาพ รางวัลกว่า 230,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ"

  คนดีศรีราชภัฏ

ข่าวทั้งหมด