มร.ชร. เต็มที่เปิดทางอาจารย์ หนนทำผศ.-รศ. เพิ่มอำนาจความรู้เพื่อศิษย์

  สำนักคอมพ์ฯ มร.ชร. อบรมฟรี เศรษฐกิจดิจิทัล ขายของออนไลน์ยุค 4.0

  คณบดีวิทย์สุขภาพ มร.ชร. ฝีมือดี บอร์ดใหญ่ สส.จ. ชร. ครั้งแรก ป.ไทย คนนอกร่วม

  เจ้าอาวาสฯชม“บรรพชาฯ”มร.ชร. ช่วยพัฒนาคน เรียนราชภัฏ-ม.จุฬาฯ-ดอกเตอร์

  มร.ชร.ร่วม ปภ.เขต 15 เชียงราย เข้มอุบัติเหตุ “ปี๋ใหม่เมือง” ไม่โทร.-ไม่เมา-ไม่เฟซ-ไม่ไลน์

  พิเศษ..ช่วง “สงกรานต์” STOP “ปี๋ใหม่เมือง” ข้าเจ้า..ออเจ้า..ขอฮ้อง..เต๊อะ