มร.ชร.ร่วมถวายอาลัย “ดวงใจ” ไทยทั้งชาติ

  มร.ชร.-รัฐ-ประชาชน ถวายอาลัย “ทำดีเพื่อพ่อ” พลัง “จิตอาสา” ลอก “หนองบัว” อีกครั้ง

  มร.ชร.น้อมเกล้าฯ “สมเด็จย่า”ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

  3,963 บัณฑิต มร.ชร. ปี’60 ร.10 พระราชทาน 6 ป. “กิตติมศักดิ์” ก็ปลื้ม!

  เทคโนอุตฯ มร.ชร.- “กบนอกกะลา” เทิดพระเกียรติ ร.9 “ทำอย่างพ่อให้ ให้อย่างพ่อทำ”

  ดร.เทพรักษ์ : ปีหน้าจะมาอีก มอบ 6,362 แว่นทุกคนที่มา หมอตาก็ปลื้ม ทุกคนก็มีสุข