ม.ราชภัฏ ชร. ร่วมมือ “สิงห์” ตั้ง “ศูนย์ใหญ่” อบรม ปั้น นศ.เป็น “เถ้าแก่” ยุค 4.0

  มร.ชร.-บ.เชียงรายฯ เปิดนิทรรศการ ดาวดิน-ถิ่นดาวฟ้า สพสล. สร้างองค์ความรู้ “ถั่วดาวอินคา”

  กก.ประเมิน ม.ราชภัฏ ชร. ปี’60 แล้ว ระดับดี-ดีมาก

  รายงานพิเศษ สถาบันอาเซียนศึกษา มร.ชร. กับ “ฝายมีชีวิต” ใช้หลักคิด “ศาสตร์พระราชา”

  “เจื้อยแจ้วฯ” ค่ำวันนี้ “เอกไทย” มนุษย์ฯ-ครุฯ มร.ชร. จัดเต็ม!

  5 ธ.ค. “วันพ่อ-วันชาติ” ขอน้อมฯ รำลึก “คำสอนพ่อ”