ม.ราชภัฏ ชร. ร่วมมือ “สิงห์” ตั้ง “ศูนย์ใหญ่” อบรม ปั้น นศ.เป็น “เถ้าแก่” ยุค 4.0
ม.ราชภัฏ ชร. ร่วมมือ “สิงห์” ตั้ง “ศูนย์ใหญ่” อบรม ปั้น นศ.เป็น “เถ้าแก่” ยุค 4.0


เมื่อวันที่ : 2018-12-13 11:51:11

 

ม.ราชภัฏ ชร. ร่วมมือ “สิงห์” ตั้ง

“ศูนย์ใหญ่” อบรม

ปั้น นศ.เป็น “เถ้าแก่” ยุค 4.0

 

          มร.ชร. ร่วมมือ บ.บุญรอดฯ เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมนศ.ผู้สนใจหวังเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุค 4.0 สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในอาชีพด้านต่างๆ หลังสำเร็จการศึกษา “สิงห์” ยินดีสนับสนุนด้านทุนเต็มที่ตามเจตนารมณ์ “การให้ไม่สิ้นสุด” หวังดึงคนรุ่นใหม่ 5 จังหวัด 18 มหาวิทยาลัย สร้างงานเองได้ ให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและทำงานใกล้บ้าน จะเปิดรับผู้สนใจรุ่นแรกเร็วๆ นี้

          ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนเองเป็น ประธานที่ประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารประกอบด้วย อ.ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผช.อธิการบดี นายนิคม อัสสะรัตนสุขิน ผอ. กองพัฒนานักศึกษาและทีมงาน และ อ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน รองผอ.สำนักนวัตกรรมฯ ได้ร่วมประชุมกับตัวแทนจาก บ.สิงห์ ปาร์ค เชียงราย จำกัด ซึ่งนำทีมโดย นายเอกสิทธิ สุนทรนนท์ ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด และ นายพัฒน์สรณ์ ศรีนิธิโกษิต ผู้บริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคม-ภาครัฐ บ.บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด และทีมงานจากสำนักงานใหญ่ กทม. เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ห้องแสงทอง ชั้น 4 สนง.อธิการบดี เกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือตาม โครงการ START DEVELOP UP “เปิดใจเรียนรู้โลกกว้าง เปิดโอกาสเส้นทาง ความสำเร็จ” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะสามารถเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจในยุค 4.0 ได้ ทั้งยังเสริมแรงให้นักศึกษานำไป ประยุกต์ใช้กับครอบครัวของตนเองและชุมชนด้วย โดยมีมุมมองที่แตกต่าง ค้นพบช่องทางอาชีพในยุคดิจิทัลที่คนอื่นมองข้าม

          นายเอกสิทธิ กล่าวว่า การร่วมมือกับ มร.ชร. ครั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระยาภิรมภักดี (ผู้ก่อตั้ง บ.บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตภัณฑ์ตรา “สิงห์”) ในการช่วยเหลือสังคมซึ่งเริ่มมาเมื่อ 80 ปีมาแล้ว จนปัจจุบัน คือการช่วยเหลือสังคมด้วย “การให้ ไม่สิ้นสุด” ที่ผ่านมาจึงพบว่ามีโครงการต่างๆ มากมายที่ช่วยเหลือ สังคมมาโดยตลอด

          “การมาของทีมงานวันนี้ก็เพื่อมาร่วมมือกันในการทำงานเพื่อ สังคมและช่วยเหลือนักศึกษาให้เขาได้มีโอกาสทำงานและพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้มากขึ้น สิ่งที่เรามองเห็นอันดับแรกก็คือนักศึกษาที่ มร.ชร. เพราะเรามองเห็นว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือ มร.ชร. และ “สิงห์” เราต่างก็เป็นชาวเชียงรายด้วยกัน จึงต้องการให้ที่นี่เป็นฐานให้การศึกษาอบรมในเรื่องต่างๆ เราจึงเดินทางมาวันนี้เพื่อที่จะช่วยพัฒนาต่อยอดให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจด้วยตนเองได้ในยุคดิจิทัลที่มีอะไรต่างๆ มีการดิสรัพ (Disrup) อย่างรุนแรงรวดเร็ว ผู้ที่จะช่วยสังคมได้ต่อไปในมิติใหม่ๆ ก็คือลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ มร.ชร. นั่นเอง” นายเอกสิทธิ กล่าว

          “คนรุ่นใหม่สนใจอะไร เมื่อเรียนจบแล้วจะไปทำอะไร สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการคือ การมีงานทำมีเงินมีนรายได้สูงและอยู่ใกล้บ้าน แต่สิ่งหนึ่งที่เขาขาดไปก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดดังนั้นเราต้องมา เติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดเราจึงได้แนวคิดโครงการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แบบที่เรียกว่า Startup แต่ที่สิงห์เรียกว่า “START DEVELOP UP” (ชื่อนี้ที่ประชุมให้สามารถเปลี่ยนได้)

          ดังนั้นเราต้องมาเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดเพื่อให้เกิดแรงบันดาล ใจในเรื่องของเทคโนโลยียุคใหม่ที่สามารถทำสเกลใหญ่ๆ ให้เล็กลงได้ ส่วนด้านกระบวนทัศน์ของโครงการ ประกอบด้วยหลักสูตรที่เป็นชุดต่างๆ เช่น โลกจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต, โอกาสอยู่ที่ไหน, การคิดค้นคว้าหาโอกาส, ทำดีให้เป็นจริง, แต่ละเรื่องก็ จะมีข้อปลีกย่อยเป็นชุดการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก”ผู้จัดการฝ่ายการตลาดฯ กล่าว

          ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีและน่าสนใจมากและเป็นโอกาสของนักศึกษาเราและที่อื่นๆ โดยทาง บ.บุญรอด เทรดดิ้งฯ จะให้ทุนในการสนับสนุนทุกๆ อย่างในการอบรมรวมทั้งการศึกษา ดูงานและการเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับต่างๆ มาให้ความรู้แก่ นักศึกษาตามโครงการนี้โดยผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการคัดเลือกจาก 5 จังหวัด 18 มหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือให้เหลือเพียง 40 คนในรุ่นแรกตามโครงการที่ระบุไว้ ทั้งนี้จะต้องมีคณาจารย์ของ มร.ชร.จากหลายคณะร่วมเป็นกรรมการด้วยซึ่งจะต้องนำเสนอให้ผู้บริหารทราบและออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป การดำเนินการด้านต่างๆ ในการคัดเลือกผู้เข้าอบรมซึ่งมีหลายขั้นตอน คาดว่าจะเปิดการอบรมได้ ราวปลายเดือนพฤษภาคม ปี 2562 เพราะปีหน้าเราจะเปิดเรียนเทอมแรกเดือนพฤษภาคม

          อ.ดร.ณัฏฐพล กล่าวว่า ขอบคุณมากที่สิงห์มาเลือกเราเป็น ศูนย์กลางในการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่ดีและจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและสถาบัน เพราะเราจะเป็นเจ้าของโครงการร่วมมือกับ “สิงห์” อีกครั้ง ที่ผ่านมาเราก็ร่วมมือกันมาในหลายๆ โครงการ มาแล้ว

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อ 7 มิ.ย. นายพัฒน์สรณ์ ศรีนิธิโกษิต ผู้บริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคม-ภาครัฐ บ.บุญรอดฯ (สำนักงานใหญ่) และทีมงาน ซึ่งเป็นตัวแทน นายสันติ ภิรมย์ภักดี บ.สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ได้ร่วมปรึกษากับ มร.ชร. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. ในการจะมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 20,000 บาท แก่นักศึกษาจนสำเร็จหลักสูตร 4 ปี ทุกวิชาเอก เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา บ้านเกิดของตนเองป้องกันสมองไหลไปพัฒนาที่อื่นจึงจัดกิจกรรมในรูปแบบ สคูล ทัวร์ (School tour) และ โรด โชว์ (Road Show) ไปตาม ร.ร.เป้าหมายต่างๆ ทุกอำเภอของ จ.เชียงราย มาแล้ว เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  227 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th