มร.ชร.-บ.เชียงรายฯ เปิดนิทรรศการ ดาวดิน-ถิ่นดาวฟ้า สพสล. สร้างองค์ความรู้ “ถั่วดาวอินคา”
มร.ชร.-บ.เชียงรายฯ เปิดนิทรรศการ ดาวดิน-ถิ่นดาวฟ้า สพสล. สร้างองค์ความรู้ “ถั่วดาวอินคา”


เมื่อวันที่ : 2018-12-13 11:38:43

 

มร.ชร.-บ.เชียงรายฯ เปิดนิทรรศการ

ดาวดิน-ถิ่นดาวฟ้า

สพสล. สร้างองค์ความรู้ “ถั่วดาวอินคา”

 

           สพสล.ม.ราชภัฏเชียงราย-บ.เชียงรายเกษตรฯเปิดนิทรรศการองค์ความรู้ใหม่ “ถั่วดาวอินคา” ในประเทศ ชี้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่อนาคตไกลแน่ ตลาดทั่วโลกต้องการมากเพราะมีสาร “โอเมก้า 3 6 9” สูง เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและยังเป็นวัตถุดิบสำคัญผลิตภัณฑ์ความงาม สมาคมฯ เผยอนาคตเชียงรายเป็นศูนย์ส่งออก ต่างประเทศ เชิญชมนิทรรศการได้ทุกวัน..ฟรีที่ หอปรัชญา ร.9

           ที่หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เมื่อวานนี้ (11 ธ.ค. 61) เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มร.ชร. ฐานะผู้กำกับสนับสนุน สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (สพสล.) มร.ชร. เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ดาวดิน ถิ่นดาวฟ้า” ซึ่งเป็น โครงการร่วมมือระหว่าง สพสล. กับ บ.เชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า บ.นางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ที่มี นายวิชัย วิศิษฐฎากุล เป็นประธานบริษัทฯ ในครั้งนี้ยังมี ดร.วิรุฬ ชลหาญ อุปนายกสมาคมการค้าพืชดาวอินคาและพืชเศรษฐกิจไทย จ.ขอนแก่น รวมทั้งแขกผู้ มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมพิธีด้วย

          ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผอ.สพสล. กล่าวรายงานว่า การจัดนิทรรศการ “ดาวดิน ถิ่นดาวฟ้า” ครั้งสืบเนื่องจาก สพสล. มร.ชร. ได้ MOU กับ บ.เชียงรายเกษตรกรรมฯ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นพิพิธภัณฑ์ชีวิตพืชถั่วดาวอินคา เป็นศูนย์เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ ด้านการศึกษาดูงาน มีห้องปฏิบัติการเพื่อเก็บรักษาพันธุ์ถั่วดาวอินคา และแปลงเพาะพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ที่ดีของถั่วดาวอินคาที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมสู่เกษตรกรรวมทั้ง เป็นแหล่งศึกษาดูงานภาคโรงงาน ภาคการตลาด และจำหน่ายสินค้า เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มี อนาคตดีเพราะมีคุณประโยชน์สูงมีสารโอเมก้า 3, 6, 9 ร่วม 80% สูงกว่าน้ำมันตับปลา 3 เท่า ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกด้วย นิทรรศการนี้จะจัดแสดงให้ชม ที่หอปรัชญา ร.9 มร.ชร. ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 61 - 30 มี.ค. 62 เป็นเวลาร่วม 4 เดือน จึงขอเชิญผู้สนใจชมโดยทั่วกัน

          ผศ.ดร.ไพโรจน์ กล่าวว่า ขอบคุณ ผอ. และทีมงานของ ผอ.สพลส.และ คุณวิชัย วิศิษฐฎากุล พร้อมครอบครัว ทั้งฝ่ายสถานที่ โดย อ.ภูริพัฒน์ แก้วศรี พร้อมทีมงานหอปรัชญา ร. 9 แห่งนี้ ที่ได้ร่วมกันจัดงานให้เกิดขึ้นในวันนี้ ที่ผ่านมา มร.ชร. ได้ ต้อนรับ และได้รู้จักกับเครือข่ายสมาคมการค้าผู้ค้าพืชดาวอินคา และพืชเศรษฐกิจไทยแล้วก่อนหน้านี้ ขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ได้ร่วมมือจนเกิดกิจกรรมในวันนี้ซึ่งทาง มร.ชร. มีความยินดีที่จะ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจะร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆต่อไปที่จะทำให้ โครงการและนิทรรศการ “ดาวดิน ถิ่นดาวฟ้า” ครั้งนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและที่นี่ยังเป็นแห่งเดียวในประเทศ ที่จัดให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้มาใช้ประโยชน์ศึกษาหาข้อมูลได้ที่นี่เพียงแห่งเดียว

          “ผมเองเคยทำวิจัยเกี่ยวกับพืชน้ำมันมาก่อนหน้านี้และให้ความสนใจเป็นพิเศษเมื่อพบว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาถั่วดาวอินคามาร่วมกับ มร.ชร. ซึ่งผมยินดีที่จะสนับสนุนเต็มที่ในทุกๆ ด้านต่อไปและจะนำองค์ความรู้ถั่วดาวอินคานี้ไปเผยแพร่ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะเป็นการสนองพระราโชบายของรัชกาลที่ 9 และ 10 ให้ รู้ รัก สามัคคีด้วย ซึ่งมีหลายมิติ รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐด้านความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วย” รองอธิการบดีฯ กล่าว

          ด้าน วิชัย ประธาน บ.เชียงรายเกษตรกรรมฯ กล่าวว่า เหตุที่ใช้ชื่อว่า “ดาวดิน ถิ่นฟ้า” เพราะว่า ถั่วดาวอินคา มาจากดิน แต่จะมาเจริญเติบโตในแผ่นดินไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ซึ่งทั้งเปรียบเสมือนของสูงบนฟ้าเพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป การส่งเสริมการปลูกพืชถั่วดาวอินคาครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและยังช่วยด้านอื่นๆ ด้วย อย่างไรก็ตามการปลูกพืชชนิดนี้ยังจะได้ประโยชน์และพัฒนาไปได้ถึง 5 อย่าง ที่เป็นสุดยอดที่ผมคิดเอง คือ 1.เป็นสุดยอดด้านพืช (Tree) 2.ด้านอาหาร (Food) 3.ด้านช่วยสุขภาพให้ดี (Health) 4.ด้านการมีชีวิตที่ยืนยาว (Life) และ 5.สุดยอดด้านการมีกำไรแก่ผู้ประกอบการ (Bonus)

          ส่วน ดร.วิรุฬ อุปนายกสมาคมผู้ปลูกพืชถั่วดาวอินคาฯ กล่าวว่า แม้พืชถั่วดาวอินคาจะเป็นพืชจากประเทศเปรู แต่มาเติบโตได้ในบ้านเรา ครั้งแรกเริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เขตร้อนที่ยูนนาน สป.จีนต่อมามีคนไทยสนใจแล้วนำมาปลูกที่อื่นๆ รวมทั้งเมืองไทย ด้วยโดยเฉพาะที่เชียงราย ความร่วมมือกันครั้งนี้ทางสมาคมฯ จะส่งเสริมให้เชียงราย เป็นศูนย์กลางการส่งออกไปต่างประเทศ ทั้งออสเตรเลียและยุโรป และจะตั้งโรงงานแปรรูปขึ้นและจะมีบริษัท รับซื้อต่อไป การร่วมมือกับ มร.ชร. ครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีมากและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศด้วย” ดร.วิรุฬ กล่าว

          นาง หลีฟ่ง นักธุรกิจชาวไต้หวัน อายุ 67 ปี ที่เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ กล่าวว่า ตนเองรูจักกับ นางมารียา ภริยาของ นายวิชัย ประธานเชียงรายเกษตรกรรมฯ มาก่อนและได้ติต่อกันมาตลอด ทางไต้หวันกำลังตื่นตัวมากในเรื่องนี้ ทุกๆ วันตนเองก็รับประธานถั่วดาวอินคาเป็นอาหารเสริม วันละ 6 แคปซูล เช้า- เย็น ทำให้สุขภาพดีมากและที่ไต้หวันตนเองเป็นเจ้าของบริษัทที่ ทำเรื่องนี้ยินดีรับซื้อผลผลิตไม่อั้น ปัจจุบันต้องซื้อผ่านคนไทยที่ เป็นคนกลางต่อไปต้องซื้อจากเชียงรายแน่ นาง หลีฟ่ง กล่าว

          สำหรับนิทรรศการ “ดาวดิน ถิ่นฟ้า” มีเรื่องราวต่างๆ น่าสนใจมากต่อการเรียนรู้และการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ปลูกง่าย เหมาะสมกับพื้นที่เชียงราย ที่มีราคา ตั้งแต่ ก.ก.ละ 3 – 500 บาท จัดแสดงให้คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และบุคคล ทั่วไปชมได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 61 - 30 มี.ค. 62 เป็นเวลาร่วม 4 เดือน จึงขอเชิญผู้สนใจชมโดยทั่วกัน สนใจติดต่อสอบถามที่ 053- 170380, 086-1851391 (บ.เชียงรายเกษตรฯ) และ 053-776 054 (สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ มร.ชร.)


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  227 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th