“วันพร” ปี’61 พลาดไม่ได้ มร.ชร. จัดเต็มให้ศิษย์
“วันพร” ปี’61 พลาดไม่ได้ มร.ชร. จัดเต็มให้ศิษย์


เมื่อวันที่ : 2018-01-12 10:57:59

.

“วันพร” ปี’61

พลาดไม่ได้ มร.ชร. จัดเต็มให้ศิษย์

 

          กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. จัด “วันพร 2561” ครั้งที่ 38 รับเทศกาลปีใหม่ มอบความสุข สนุกสนาน และตื่นเต้นเร้าใจกับการแสดงบนเวทีของคณาจารย์ที่หลากหลายลีลา จาก 5 คณะ 8 สำนักวิชา 2 วิทยาลัย ขึ้นเวทีวาดลวดลาย โชว์นักศึกษา 16 ม.ค. นี้ พร้อมมอบของขวัญแก่ทุกคน และรอลุ้น “รางวัลใหญ่” ชี้เป็นเอกลักษณ์ของ มร.ชร. ที่เริ่มต้นเมื่อปี 2520 ยุค วค.เชียงราย

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ จะจัดกิจกรรม “วันพร ประจำปี 2561” ในวัน ที่ 16 มกราคม นี้ ที่เวทีกลางแจ้ง มร.ชร. ตั้งแต่เวลา 16.30 – 22.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นประเพณีการอวยพรในเทศกาลปีใหม่ให้แก่นักศึกษาของ มร.ชร. ทุกชั้นปี ทั้งเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ลูกศิษย์ทุกๆ คนในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2561 ในงานจะมีการอวยพรปีใหม่จากผู้บริหารและคณาจารย์ รวมทั้งการจับฉลากมอบของขวัญแก่นักศึกษาผู้โชคดีที่ไปร่วมงานทุกๆ คน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความสามัคคีอันดีระหว่าง คณาจารย์ กับนักศึกษาในสถาบันอีกด้วย นอกจากนี้ทุกคนจะได้สนุกสนานและรื่นเริงกับบรรยากาศในงานที่น่าตื่นเต้นและแปลกตาตลอดเวลาจากเวทีการแสดงในคืนนี้

          ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ รองอธิการบดี มร.ชร. ฐานะผู้กำกับสนับสนุนกองพัฒนานักศึกษา เปิดเผยในเรื่องเดียวกันว่า ในงานนอกจะมีการแสดงดนตรีแล้ว ยังจะมีการแสดงบนเวทีโดยคณาจารย์จากคณะต่างๆ ทั้ง 5 คณะ 8 สำนักวิชา 2 วิทยาลัย ดังนี้ คือ จากคณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  สำนักวิชาสังคมศาสตร์, สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ,  สำนักวิชากฎหมาย, สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ, สำนักวิชาบัญชี, สำนักวิชาการท่องเที่ยว, วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ, วิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง ซึ่งขณะนี้ ทุกคณะได้เตรียมการแสดงบนเวทีสำหรับนักศึกษาในโอกาสขึ้นปีใหม่ไว้พร้อมแล้ว

          “ในค่ำคืนวันเดียวกันนี้ยังมีการมอบของขวัญจากผู้บริหาร คณาจารย์ แก่นักศึกษาและยังจะมีการจับฉลาก “ของขวัญชิ้นใหญ่ๆ” แก่นักศึกษาที่ไปร่วมงานโดยทุกๆ คนมีสิทธิ์ ที่จะได้รับของขวัญกันทั่วหน้ารวมทั้งจะได้รับความสนุกสนาน แบบเป็นกันเองระหว่างครูกับศิษย์อีกด้วย งานนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มร.ชร. เท่านั้นที่สืบทอดกันมาเป็นประจำทุกๆ ปี จนปัจจุบันร่วม 38 ปี จึงขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านร่วมงานดังกล่าว” ผศ.สุทัศน์ กล่าว

          ผศ.สุรพล เวียงนนท์ ที่ปรึกษาสำนักประชาสัมพันธ์ฯ มร.ชร. กล่าวถึงประวัติเรื่อง “วันพร” ว่า มีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2520 ซึ่งเริ่มต้นในสมัย อาจารย์ ดร.วิเชียร เมนะเศวต เป็นอธิการวิทยาลัยครูเชียงราย คนที่ 2 นับจาก ผอ. ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว ซึ่งเป็น ผอ.คนแรกที่นี่ ทั้งเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ลูกศิษย์ทุกๆ คนในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2561 ในงานจะมีการอวยพรปีใหม่จากผู้บริหารหากจะนับครั้งก็จะเป็นครั้งที่ 38 แล้ว แต่มีราว 2 - 3 ปีที่งดจัดเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่งดให้จัดงานรื่นเริงทั่วประเทศ งานนี้ดีมีสาระเชิญคณาจารย์และนักศึกษา ทุกคนไปร่วมงาน เพราะคณาจารย์ทุกคณะและผู้บริหารชุดนี้ เขาตั้งใจมากที่จะมอบความสุขให้กับศิษย์ทุกคน


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  50 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th