ม.ราชภัฏ ชร. เตรียมต้อนรับ องคมนตรี “ดาว์พงษ์” คัดผลงานโชว์พร้อมรับข้อชี้แนะ
ม.ราชภัฏ ชร. เตรียมต้อนรับ องคมนตรี “ดาว์พงษ์” คัดผลงานโชว์พร้อมรับข้อชี้แนะ


เมื่อวันที่ : 2018-01-12 10:44:00

ม.ราชภัฏ ชร. เตรียมต้อนรับ

องคมนตรี “ดาว์พงษ์”

คัดผลงานโชว์พร้อมรับข้อชี้แนะ

 

          องคมนตรี “ดาว์พงษ์” จะเดินทางมาเยี่ยม มร.ชร. 25 ม.ค.นี้  ทุกฝ่ายเตรียมต้อนรับและนำเสนอผลงานเต็มที่ ผู้บริหาร มร.ชร. และ ผวจ.เชียงราย ทั้งผู้นำระดับจังหวัด พร้อม 8 อธิการฯ มรภ.ภาคเหนือร่วมต้อนรับ เพื่อฟังคำแนะนำในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนองพระราโชบาย ร.10 และให้สอดรับกับศาสตร์ของพระราชา ส่วน นศ.คณะครุศาสตร์ มร.ชร. โชคดีจะได้ฟังบรรยายจากองคมนตรีเป็นกรณีพิเศษด้วย

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมการต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตน- สุวรรณ องคมนตรี ที่จะมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการพัฒนาเกี่ยวกับ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 25 มกราคม นี้ ที่หอประชุมใหญ่ มร.ชร. ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.30 น. โดยในช่วงบ่ายจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลงานที่ มร.ชร. ได้ดำเนินการมาแล้วตามหมู่บ้านและตำบลต่างๆ ซึ่งผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย เช่น ที่ชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา เทศบาลตำบลดงมะดะ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่คณาจารย์บางคณะได้ลงพื้นที่วิจัยเพื่อ เป็นต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่นและนอกจากนี้ยังมีที่อื่นๆ อีกมากมาย แต่เนื่องจากเวลาจำกัดจึงต้องเสนอเพียงบางแห่งเท่านั้น

          ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า ในการต้อนรับองคมนตรีในครั้งนี้ ตนเองจะได้รายงานผลการดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้องคมนตรีทราบ ในวันดังกล่าวจะมี นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย และผู้บริหารในจังหวัดและผู้บริหารใน มร.ชร. ร่วมต้อนรับด้วย รวมทั้งอธิการบดีจาก 8 มหาวิทยาลัย ราชภัฏในภาคเหนือก็จะร่วมพิธี พร้อมรับฟังนโยบายและคำแนะนำจากองคมนตรีในเรื่องที่จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหลักและที่พึ่งของประชาชนในการชี้นำในการพัฒนาด้านต่างๆ ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 หลังจากนั้น องคมนตรีก็จะบรรยายพิเศษเพื่อเป็นข้อคิดและปฏิบัติแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มร.ชร.ด้วย

          “ในวันเดียวกันนี้ในช่วงบ่ายคณะจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนป่าก่อพัฒนา ต.ดงมะดะ อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมเขาสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีล้านนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่แขกบ้าน แขกเมืองที่มาเยือน โดยการนำของนายบพิตร กินาวงศ์ กำนัน และ นายสวัสดิ์ จอมแปง ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในชุมชน พร้อมรับฟังคำแนะนำจากองคมนตรีด้วย หลังจากนั้น ก็จะเดินทางต่อไปที่เทศบาล ต.ดงมะดะ เพื่อตรวจเยี่ยมผลงานและผลผลิตจากชุมชนที่เป็นผลงานการวิจัยที่ชุมชน ร่วมกับ มร.ชร. และฟังคำแนะนำนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไปในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับศาสตร์ของพระราชาด้วย” อธิการบดี กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  109 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th