มหกรรมทูบีฯมร.ชร.ปิ๊ง.! “ธิดา” ตลาดนัด เฟ้นของดี 19 หมู่บ้านโชว์
มหกรรมทูบีฯมร.ชร.ปิ๊ง.! “ธิดา” ตลาดนัด เฟ้นของดี 19 หมู่บ้านโชว์


เมื่อวันที่ : 2018-01-08 17:47:30

มหกรรมทูบีฯมร.ชร.ปิ๊ง.!

“ธิดา” ตลาดนัด

เฟ้นของดี 19 หมู่บ้านโชว์

 

          16 ปีทูบีฯ มร.ชร.- 19 หมู่บ้านเขตเทศบาล ต.บ้านดู่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ประสานมือรวมพลังจัด “มหกรรมชุมชนทูบีนัมเบอร์วันฯ ครั้งที่ 7 20 ม.ค. นี้ ที่สนาม ร.ร. บ้านดู่ เผยกิจกรรมแปลกใหม่ มีประกวดตลาดนัดประชารัฐชุมชน ต.ดู่ ทูบีฯ เพื่อค้นหาของดีๆ จากทุกหมู่บ้าน การประกวดธิดาตลาดนัดทูบีฯ คัดคนเก่งด้านปรุงอาหาร จัดดอกไม้ งานครัว ฯลฯ และ ประกวดเต้นแอโรบิค พร้อม “ซีอาร์อาร์ยู แบนด์” มร.ชร. บรรเลงครึกครื้นตลอดงาน

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ในฐานะประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. (แห่งแรกในประเทศไทย) รักษามาตรฐานต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปีที่ 1 เปิดเผยว่า ชมรมทูบีฯ มร.ชร. ร่วมกับ 19 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จะจัดงาน “มหกรรมชุมชนทูบีนัมเบอร์วันต่อต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 7 ขึ้นในวันที่ 20 มกราคมนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ที่สนามโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฏร์พัฒนาคาร) ต.บ้านดู่ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมคำนึงถึงพิษภัยยาเสพติด ตามปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จึงขอเชิญเยาวชนและประชาชนทุกหมู่บ้านและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยทั่วกัน

          ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีฯ ฐานะเลขานุการชมรมฯ กล่าวเสริมว่า การจัดงานครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ในขณะที่ชมรมฯ ได้ก่อตั้งและดำเนินการมาแล้ว 15 ปี และปีนี้ 2561 ก็จะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 16 แล้ว ทุกครั้งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยเป็นอย่างดีในเรื่องการรณรงค์ร่วมมือต่อต้านยาเสพติด โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านจาก 19 หมู่บ้าน และผู้นำชมรมทูบีฯ จากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย อีกทั้งผู้บริหาร ร.ร.บ้านดู่ ก็ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังจนทำ ให้ได้รับรางวัล “โรงเรียนสีขาว” 5 ปีซ้อนมาแล้ว ต่างเป็นองค์กรและบุคคลที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง ในครั้งนี้ก็เช่นกัน ทุกคนช่วยกันคิดและจะคัดเลือกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งของดีๆ ในแต่ละหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมให้ได้อย่างมีสาระพร้อมกับ ความสนุกสนานเชื่อว่าจะก่อเกิดความรักสามัคคีทางอ้อมในแต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี

          “สำหรับกิจกรรมในปีนี้จะแตกต่างจากปีที่แล้วเพื่อเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่วนการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้การณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การประกวดร้องเพลงจากผู้นำหมู่บ้านหรือตัวแทน และอื่นๆ ยังคงมีเหมือนเดิม ส่วนที่เพิ่มมาใหม่คือการประกวดตลาดนัดประชารัฐชุมชน ต.บ้านดู่ทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อค้นหาของดีๆ แต่ละหมู่บ้านมาประกวด เช่น ผลผลิตทางเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ การค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ในหมู่บ้าน และ “ธิดา-ตลาดนัดบ้านดู่ทูบีฯ” ซึ่งเปลี่ยนจากการประกวดทูบีฯ ไอดอล หรือ คนเก่ง–คนดี ทูบีนัมเบอร์วัน และการประกวด การเต้นแอโรบิค ที่เปลี่ยนจากการประกวดรำวงย้อนยุค ทั้งนี้ เพื่อให้ความสำคัญกับเรื่องการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เป็นต้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมา รวมทั้งกฎและกติกาต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะมีการประชุมคณะผู้นำจาก 19 หมู่บ้านในเขตเทศบาล ต.บ้านดู่ อีกครั้งในวันที่ 12 มกราคมนี้ เพื่อให้มีข้อสรุปร่วมกันในเรื่องต่างๆ ก่อนจัดกิจกรรม มหกรรมชุมชนทูบีฯ ครั้งที่ 7 นี้ ส่วนการแสดงดนตรีของวงดนตรี ซีอาร์อาร์ยู แบนด์ ของ มร.ชร. ยังมีเหมือนเดิม” เลขานุการชมรมทูบี มร.ชร.ฯ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  34 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th