มร.ชร. ร่วมหอพักฯ สร้างโมเดล นศ.เลิกดื่ม
มร.ชร. ร่วมหอพักฯ สร้างโมเดล นศ.เลิกดื่ม


เมื่อวันที่ : 2017-12-28 20:13:45

มร.ชร. ร่วมหอพักฯ สร้างโมเดล

นศ.เลิกดื่ม

 

          มร.ชร. เชิญเจ้าของหอพักเครือข่ายฯ กว่า 70 แห่ง ประชุมร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆจากนักศึกษาที่เข้าอาศัย เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน พร้อมช่วยหาทางออกด้วยงานวิจัย “ยับยั้งให้นักศึกษาเลิกดื่มสุรา” เพื่อเป็นต้นแบบหรือโมเดล นำผลการวิจัยไปใช้กับกับนักศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เผยสมาชิกโหวต “จตุพร” ประธานหอฯ

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่ ห้องประชุมพิกุลทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. เป็นประธานการประชุม “หอพักเครือข่าย มร.ชร.” ทั้งนี้เพื่อขอความร่วมมือในเรื่องต่างๆ และรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการ พร้อมข้อเสนอแนะของมหาวิทยาในการให้บริการแก่นักศึกษา พร้อมการเลือกตั้งประธานชมรมหอพักเครือข่ายฯ คนใหม่แทนคนเก่า ที่หมดวาระลง โดยมีเจ้าของหอพักเข้าร่วมประชุมกว่า 70 แห่ง

          นายนิคม กล่าวว่า ขอบคุณเจ้าของหอพักทุกหอ ที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้นำปัญหามาหาปรึกษากัน เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน และในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยต้องขอความร่วมมือทางหอพักทุกแห่งในการตอบแบบสอบถามวิจัยเรื่อง “ยับยั้งให้นักศึกษาเลิกดื่ม สุรา” ซึ่งจะเป็นการวิจัยเพื่อให้เป็นต้นแบบหรือโมเดล หากผลการวิจัยครั้งนี้สำเร็จก็จะสามารถนำไปใช้กับนักศึกษาและได้ผลก็จะนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปปฏิบัติกับนักศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

          “พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยขอให้ทางหอพักได้ตั้งกฎระเบียบค่าใช้จ่ายในการเข้าพักหอพักเหมือนกัน เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าเช่าหอพักเดือนแรก และเก็บค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อเป็นค่าเช่าเดือนสุดท้าย เพื่อที่จะเป็นบรรทัดฐานการให้บริการเดียวกันของหอพัก พร้อมรับคำร้องเรียนจากเจ้าของหอพักกรณีนักศึกษาติดค้างไม่จ่ายค่าหอพักหลายเดือน นศ. อยู่หอพักไม่ครบสัญญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัย ก็ได้รับ คำร้องเรียนและจะติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหากับหอพักอย่างเต็มที่” ผอ. กองพัฒนาน.ศ. มร.ชร.กล่าว

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมในครั้งนี้สมาชิกยังได้มีมติคัดเลือก นางจตุพร นิชิมูรา เป็นประธานหอพักเครือข่ายต่อไปอีก พร้อมทั้งได้มีการเลือกหัวหน้าโซนหอพักเครือข่ายอีกด้วยร่วมกันระหว่างหอพักเครือข่าย โดยมีประธานหอพัก, หัวหน้าโซนหอพัก, และคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหอพักเครือข่าย ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้บริหาร, นายกองค์การบริหารนักศึกษา, สภานักศึกษา, ในการทำงานร่วมกันในครั้งนี้

          ด้าน นางจตุพร ได้กล่าวขอบคุณตัวแทนและเจ้าของหอพัก เครือข่ายทุกหอพักที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหากรณีระหว่างผู้ประกอบการหอพักกับนักศึกษา และพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการหอพัก โดยที่จะไม่เอารัดเอาเปรียบนักศึกษา จะช่วยกันดูแลนักศึกษาเสมือนลูกหลาน มีปัญหาอะไรก็จะได้มาปรึกษา แก้ไขปัญหากับคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหอพักเครือข่าย ต่อไป นางจตุพร กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  69 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th