วิทย์ฯ สุขภาพ มร.ชร. โกอินเตอร์ 15 ชีวิตเข้ม! ตักตวง “เทคโนฯ” แดนมังกร
วิทย์ฯ สุขภาพ มร.ชร. โกอินเตอร์ 15 ชีวิตเข้ม! ตักตวง “เทคโนฯ” แดนมังกร


เมื่อวันที่ : 2017-12-21 19:02:07

วิทย์ฯ สุขภาพ มร.ชร. โกอินเตอร์

15 ชีวิตเข้ม!

ตักตวง “เทคโนฯ” แดนมังกร

 

          วิทย์ฯสุขภาพ มร.ชร. นำ 15 ชีวิต นศ.-อจ. บินอบรมเข้มเสริมความรู้ต่างแดนที่เมืองคุนหมิง-จีน ตักตวงความรู้และประสบการณ์ตรง “Safety Technology Management” สารพัดอย่างเต็มที่จากของจริงในภาคสนาม เพื่อคุณภาพบัณฑิต เผยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและประทับใจจากผู้บริการระดับสูง

          อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ตนได้นำนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 จำนวนรวม 15 คน เดินทางไปเข้ารับการอบรมระยะสั้น หลักสูตร “Saf ety Technology Management” ระหว่างวันที่ 13-25 ธันวาคม นี้ ที่ YUNNAN LAND AND RESOURCE VOCATIONAL COLLEGE เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศึกษาเรียนรู้จากภาคสนามอันเป็นประสบการณ์ตรงในวิชาชีพเพื่อคุณภาพของบัณฑิตในสาขาวิชานี้ของ มร.ชร. โดยใน พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก Mr.Wang Guoyan รองเลขานุการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัย เป็นประธานต้อนรับ ร่วมกับ Mr.Xiong Jihua รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ของมหาวิทยาลัย

          อ.สุพรรณ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นไปภายใต้ข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ที่ได้ร่วมลงนามไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม ปีนี้ (2560) ซึ่งกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้เป็นเลิศ การต้อนรับนักศึกษาเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และให้เกียรติแก่ มร.ชร. ของเราเป็นอย่างสูง

          “ในส่วนของการอบรมจะใช้เวลา 12 วัน โดยกำหนดหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้ - การใช้เครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้าน แสง,เสียง,ความร้อน – การสุ่มตัวอย่างฝุ่นละอองในอากาศ การตรวจสอบการรั่วของคลื่นไมโครเวฟ – การบริหารจัดการ อัคคีภัยขั้นสูง – เทคโนโลยีความปลอดภัยในเหมืองถ่านหิน – ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัย - การตรวจสอบสนามแม่เหล็ก - การวัดอุณหภูมิการเผาไหม้ - การฝึกปฏิบัติการจริงในสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานประกอบการก่อสร้าง/สถานประกอบการด้านไฟฟ้า และเหมืองถ่านหิน ภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม และมีการประเมินผลการอบรม เพื่อขอรับประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยจีนต่อไป” คณบดีสำนักวิชาวิทย์ฯ สุขภาพ กล่าว

          โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนานักศึกษา และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. โดย นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ที่พัก/และค่าฝึกอบรม

          “เราจะจัดส่งนักศึกษาของเราไปฝึกอบรมลักษณะนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเราแตกต่างจากสถาบันอื่น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษาของเรา” อ.สุพรรณ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  29 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th